Agenda


Juny

26 juny 2012

Mostrar agenda (no esborrar)

Juliol

En el nou calendari de l’Escola de Direcció d’Empresa (EDE), que es presentarà en breu, es preveu un Programa de Direcció de Persones. Es tracta d’un curs que s’impartirà en 7 sessions, sempre en dijous . La realització del curs és a la seu de Vilanova i la Geltrú. Les dates proposades són del 22 d’octubre al 3 de desembre de 2020.

Amb una durada total de 35 hores, el programa combina l’apartat acadèmic -amb 7 docents de reconeguda expertesa- amb la casuística i l’exposició de 7 casos reals, que els presentaran directius de les diferents companyies.

Més informació: www.ede.cat

Juny

Durada total: 35 hores

Agenda: del 22 d’octubre al 3 de desembre de 2020

Lloc: EDE Vilanova i la Geltrú

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Calendari: 22/10/20 – 29/10/20 – 05/11/20 – 12/11/20 – 19/11/20 – 26 /11/20 – 03/12/20

Col·laboració: Cafès Novell

 

Continguts

· L’àrea de RRHH. Funcions i interrelacions en l’organigrama de l’empresa
· Avaluació de competències i perfils funcionals
· Captació i selecció de personal
· Polítiques retributives i altres incentius
· Lideratge i conducció d’equips
· Employer branding
· Els RRHH 4.0. HR Agile i altres sistemes.

 

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

 

 

Participants

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de persones, així com gerents de pimes que sovint han d’assumir la direcció dels seus equips de treball.

 

Metodologia

Sessions presencials formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries de la direcció de persones i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Documentació

El participant rebrà un cartipàs per a la compilació del material rebut, com ara la copisteria corresponent a cadascuna de les sessions i reculls documentals d’interès.

 

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció de Persones, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 

Coordinació: info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació, sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matriculació

 

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

Matrícula oberta a un màxim de 16 alumnes

Consulteu descomptes i condicions especials per a directius autònoms o empresaris individuals

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· 1 cartipàs per compendiar la documentació rebuda durant el curs
· Documentació fotocopiada per a cadascuna de les assignatures impartides
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés corresponent 20 dies abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera:

50% Abans del… 02.10.2020
25% 2n termini 16.10.2020
25% 3r termini 06.11.2020

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció

Durada total: 35 hores

Agenda: del 28 d’octubre al 9 de desembre de 2020

Lloc: EDE Vilafranca

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Calendari: 28.10.20 | 04.11.20 | 11.11.20 | 18.11.20 | 25.11.20 | 02.12.20 | 09.12.20

Col·laboració: Cafès Novell

 

Continguts

· Màrqueting avui, noves praxis i tendències
· La nova geografia del màrqueting. El nou màrqueting mix.
· La irrupció de les tecnologies internètiques i el món digital
· Màrqueting off line i màrqueting on line

· Màrqueting off line
· De què va el màrqueting off line
· Eines, recursos i avaluació
· Estratègies del màrqueting off line

· Màrqueting on line
· Què s’entèn per màrqueting on line
· Eines, recursos i avaluació
· Estratègies del màrqueting on line

· Xarxes socials
· Tipologia i usos de les xarxes socials
· Comunicació mòbil: App i Web Mobile
· Gestió de la reputació digital

· L’e-commerce
· Models de negoci electrònic
· El mercat i el consumidor on line
· Economia col·laborativa · El Social Commerce

· Web Analytics i Social Analytics
· Posicionament i màrqueting en els cercadors
· Evolució i actualització del SEO i el SEM
· Objectius, mètriques, anàlisis i reporting.

· Pla de màrqueting
· Definició d’objectius, determinació dels públics i periodificació
· Criteris a tenir en compte en l’arquitectura i el disseny del pla
· Implementació i avaluació

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de comunicació i màrqueting, així com professionals del sector.

Metodologia

Sessions presencials formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Documentació

El participant rebrà un cartipàs per a la compilació del material rebut, com ara la copisteria corresponent a cadascuna de les sessions i reculls documentals d’interès.

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció en Màrqueting, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació:  info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matriculació

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

Consulteu descomptes i condicions especials per a directius autònoms o empresaris individuals

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· 1 cartipàs per compendiar la documentació rebuda durant el curs
· Documentació fotocopiada per a cadascuna de les assignatures impartides
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés corresponent abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera, pregunteu a administracio@fegp.cat

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció