Gestió tresoreria · Cash-flow

Calendari: Del 22/02/2021 al 26/02/2021
Horari: Dilluns 22 i divendres 26, de 9h30 a 12h
Durada total: 5 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Susanna Mañé, consultora financera

Continguts
– La importància del control de tresoreria
– Control de tresoreria: Mira el passat i al futur
– Per què em servirà gestionar el cashflow?
– La gestió del cashflow en moments de crisis
– Eines per al control de tresoreria
– Control inversions
– Pool bancari
– Planificació accions operatives en base a la previsió de cash
– Casos pràctics
– Casos reals

Preu

· General: 130€
· Socis: 104€
* El curs pot ser parcialment bonificat

 

Professorat

Susanna Mañé, consultora financera

Coordinació: info@ede.cat

 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Gestió tresoreria · Cash-flow”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

PreInscripció