10 abril 2018

Nous canals de distribució, venda i activació comercial

17 abril 2018

Gestió del talent

26 abril 2018

Els nous reptes del nou turisme
10 canvis que transformaran el turisme contemporani