10 octubre 2017

Gestió Intel·ligent de clients

Com gestionar la cartera de clients i millorar la rendibilitat